Процедура око измене Устава

ДРУШТВО

За доношење Устава, као основног и највишег правног акта, и његову делимичну промену постоје унапред прописана правила, а која су садржана у самом Уставу. Сврха тих посебних правила јесте да заштите Устав од честих промена које би могле бити подстакнуте дневно-политичким интересима носилаца власти.

Поступак за промену Устава састоји се из две фазе. Прва је подношење Предлога за промену Устава, а друга је одлучивање о самом акту о промени Устава.

Влада Републике Србије, као овлашћени предлагач, дана 30.11.2018. године поднела је Народној скупштини Републике Србије Предлог за промену Устава. Предлаже се промена следећих делова Устава: начела Устава (подела власти), уређење власти (судови, јавна тужилаштва и Народна скупштина) и Уставни суд (Избор и именовање судија Уставног суда).

О предлогу који је поднела Влада, одлучује Народна скупштина двотрећинском већином. Ако не буде постигнута потребна већина, промени Устава по питањима садржаним у поменутом предлогу, не може се приступити у наредних годину дана. Ако Народна скупштина усвоји Предлог, предлагач доставља амандмане на Устав и води се јавна расправа.

У другој фази одлучује се о самом акту о промени Устава, а за доношење такве одлуке предвиђена су два различита пута. Који ће се пут користити зависи од тога на које се делове Устава промене односе. Ако се промена односи на преамбулу Устава, начела Устава, људска и мањинска права и слободе, уређење власти, проглашење ратног и ванредног стања, одступање од људских и мањинских права у ванредном и ратном стању или на сам поступак за промену Устава, онда је за усвајање акта о промени Устава потребно да тај акт најпре усвоји Народна скупштина двотрећинском већином и да затим он буде потврђен на републичком референдуму. Промена Устава сматра се потврђеном на референдуму ако за акт о промени Устава гласа већина изашлих бирача (а мора да изађе већина грађана који имају бирачко право и уписани су у бирачки списак). Потом Народној скупштини остаје још да прогласи усвојену промену Устава.

Промене које се односе на остале делове Устава усваја Народна скупштина двотрећинском већином, с тим што овде она може одлучити да усвојени акт о промени Устава изнесе ради потврде на републички референдум и овде је референдум факултативан.

Дакле, да би се Устав променио, потребно је да Народна скупштина Предлог који је Влада упутила усвоји двотрећинском већином, да амандмане на Устав који ће накнадно бити поднети, Народна скупштина такође усвоји двотрећинском већином, да то грађани потврде на референдуму (већина изашлих бирача, а мора да изађе већина грађана који имају бирачко право и уписани су у бирачки списак) и да потом Народна скупштина прогласи усвојену промену.

Нема коментара

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

+ 77 = 79

ДРУШТВО
Да ли је 919 породица са троје деце у Војводини пуно или мало?

За редовну репродукцију становништва потребно је да 45% породица има троје или више деце, a у Војводини тренутно има 6,7% таквих породица. Смањени природни прираштај или „бела куга“ удобно је одомаћена међу становницима Војводине. Узроци су свима добро познати:  исељавање становништва из земље, лоша економска ситуација, бесперспективност итд. Да би се …

ДРУШТВО
1
Препознавање образаца

Што сам старија, све више препознајем обрасце. А овај у који је српско друштво упало, свесно или несвесно, ми се уопште не допада. Проматрате ли људе и ситуације око себе? Осећате ли ту одсутност норми у нашем друштву, осећај бесмисла, апсолутни недостатак енергије , неповерење у друге људе ? Све …

ДРУШТВО
Србија 01.07.2025. године

Постоји ли у српском друштву јасна визија Србије на овај дан? Препознајемо ли све трендове и актере који утичу на ту нашу визију? Јесмо ли одлучни да урадимо све што је до нас како би остварили ту нашу визију Србије 01.07.2025. године? Србија је учлањењу у Европску унију била ближе …