У састав Главног одбора по аутоматизму налазе се чланови по функцији и највише 240 изабраних чланова.

Чланови по функцији су:

 1. Председништво;
 2. Чланови Ширег Председништва;
 3. Председник Статутарне комисије;
 4. Генерални секретар;
 5. Председник покрајинског, градског и општинског одбора;
 6. Чланови Странке који су посланици у Народној скупштини Републике Србије;
 7. Чланови Странке који су посланици у покрајинској скупштини;
 8. Чланови Странке који су одборници у скупштинама локалних самоуправа;
 9. Чланови Странке који су у Влади Републике Србије;
 10. Чланови Странке који су чланови покрајинске Владе;
 11. Чланови Странке који обављају функцију градоначелника, председника скупштине града, председника општине;  председника скупштине општине;
Татјана Мацура
Члан председништва
Александар Стевановић
Члан председништва
Небојша Лековић
Члан председништва
Оливера Јовић
Члан ширег председништва
Ненад Божић
Члан ширег председништва
Владимир Ђурић
Народни посланик
Др Иван Стијеповић
Покрајински посланик
Милош Бошковић
Члан ширег председништва
Снежана Спајић
Члан ширег председништва
Владан Ћосић
Члан ширег председништва
Душан Драгољић
Члан ширег председништва
Владимир Вуковић
Члан ширег председништва
Милан Поповић
Члан ширег председништва
Зорица Дамјановић
Председник статутарне комисије
Н Н
Генерални секретар
Председник одбора Покрајине
Пред. покрајинског одбора
Председник одбора бг
Пред. одбора Београд
Председник одбора нс
Пред. одбора Нови Сад
Председник одбора кг
Пред.одбора Крагујевац
Председник одбора ни
Пред.одбора Ниш
Председник одбора ша
Пред.одбора Шабац
Председник одбора ва
Пред.одбора Ваљево
Председник одбора ле
Пред.одбора Лесковац
Председник одбора ва
Пред.одбора Ваљево
Председник одбора сп
Пред.одбора Стара Пазова
Председник одбора ки
Пред.одбора Кикинда
Председник одбора су
Пред.одбора Суботица
Љупка Михајловска
Народни посланик
Катица Бенгин
Покрајински посланик
Небојша Анастасијевић
Одборник у Раковици
Милица Маринковић
Одборник у Раковици
Александар Петровић
Одборник у Раковици
Лидија Константиновић Живановић
Одборник у Раковици
Драгиша Мирић
Одборник у Медијани
Тихомир Петровић
Изабрани члан Београд
Гордана Мирковић
Изабрани члан Београд
Ахмад Шами
Изабрани члан Београд
Димитрије Марковић
Изабрани члан Београд
Игор Стојановић
Изабрани члан Београд
Весна Анастасијевић
Изабрани члан Београд
Раде Остојић
Изабрани члан Београд
Никола Марић
Изабрани члан Београд
Мирко Стојановић
Изабрани члан Београд
Владимир Зеремски
Изабрани члан Београд
Валентина Колевски
Изабрани члан Београд
Петар Божовић
Изабрани члан Београд
Марица Бурсаћ
Изабрани члан Нови Сад
Саша Стаменковић
Изабрани члан Нови Сад
Стеван Мајсторовић
Изабрани члан Нови Сад
Драгољуб Јовичић
Изабрани члан Нови Сад
Ивана Ђорђевић
Изабрани члан Крагујевац
Ирена Јандрић
Изабрани члан Крагујевац
Игор Костић
Изабрани члан Крагујевац
Драган Радосављевић
Изабрани члан Крагујевац
Александар Плавшић
Изабрани члан Крагујевац
Александар Бабић
Изабрани члан Крагујевац
Драган Црнобрња
Изабрани члан Стара Пазова
Срећко Вељковић
Изабрани члан Стара Пазова
Игор Поткоњак
Изабрани члан Стара Пазова
Бранка Рибић-Кораћ
Изабрани члан Стара Пазова
Милан Буквић
Изабрани члан Стара Пазова
Огњен Маринковић
Изабрани члан Стара Пазова
Нада Радичевић
Изабрани члан Стара Пазова
Драгиша Кнежевић
Изабрани члан Стара Пазова
Даниела Спасић
Изабрани члан Стара Пазова
Мирјана Калинић
Изабрани члан Стара Пазова
Бошко Ивошевић
Изабрани члан Стара Пазова
Љиљана Елек
Изабрани члан Суботица
Душан Димитријевић
Изабрани члан Ириг
Миљан Брзаковић
Изабрани члан Лесковац
Бојан Алексић
Изабрани члан Лесковац
Миле Илијевски
Изабрани члан Лесковац
Санела Станковић
Изабрани члан Лесковац
Јелена Живковић
Изабрани члан Лесковац
Рафаило Митровић
Изабрани члан Ваљево
Биљана Спасојевић
Изабрани члан Ваљево
Јован Топаловић
Изабрани члан Ваљево
Јелица Симеуновић
Изабрани члан Ваљево
Иван Ћосић
Изабрани члан Шабац
Бранимир Ковић
Изабрани члан Шабац
Марија Ранђеловић
Изабрани члан Ниш
Јовица Рајковић
Изабрани члан Ниш
Никола Мирић
Изабрани члан Ниш
Дејан Стојић
Изабрани члан Ниш
Александар Миладиновић
Изабрани члан Зајечар
Јелена Терзин
Изабрани члан Кикинда
Јасминка Попов
Изабрани члан Кикинда
Мирко Ступар
Изабрани члан Кикинда
Драган Вукобрат
Изабрани члан Кикинда