ЗАПИСНИК 

I Састанак Иницијалног одбора Покрета
Нови Сад 17.04.2018.год.

Присутни :

Александар Стевановић
2. Татјана Мацура
3. Светлана Козић
4. Владимир Ђурић
5. Оливера Јовић
6. Ненад Божић

Дневни ред по тачкама и образложења:

I Формирање Иницијалног тима
Образложење: Неопходно је структуирати организацију како би се увео ред у оперативни рад, и како би ствари биле под контролом. Иницијални одбор ће бити задужен за све оперативни ствари до оснивања странке и бити водећи тим у прелазном периоду. Иницијални одбор ће трагати за представницима јужног, источног и западног дела Србије.

Иницијални одбор чине :

1. Александар Стевановић
2. Татјана Мацура
3. Светлана Козић
4. Владимир Ђурић
5. Оливера Јовић
6. Ненад Божић
7. Драгољуб Јовичић
8. Иван Стијеповић

II ФОРМИРАЊЕ ТИМОВА
– Правни тим

Правни тим биће задужен за све правне послове и израду докумената везаних за оснивање странке (Статут, павилници).

Чланови правног тима:

1. Зорица Дамјановић  (лидерка тима)
2. Срђан Марјановић
3. Данијела Петровић
Милена Милошевић
Лидерка правног тима ће по потреби убацити у тим још људи

– Тим за комуникације дм / пресс тим

1. Оливера Јовић (лидерка тима)
2. Катица Бенгин
3. Љиљана Видојковић
4. Ивана Ђорђевић
– овде је потребно убацити и неке дизајнере и стручњаке за ДМ/медијске наступе. Пракса писања текстова је позитивна, с тим што је неопходно избећи хиперпродукцију истих.

– Тим за комуникацију са медијима

Овај тим чини Иницијални одбор који ће у прелазном периоду давати изјаве за медије. На важне теме ускладјена, уједначена комуникација.

– Оперативни тим за рад на терену и организацију будуће странке

Сви чланови Иницијалног одбора чине овај тим, као и по један представник сваког одбора који је пружио подршку идеји оснивања функционалне странке.

Одбори сами делегирају чланове овог тима. Ти ће људи бити у директној комуникацији са Иницијалним одбором.

– Тим за преговоре са битним доносиоцима одлука

Овај тим има задатак да разговара са представницима страних амбасада, битним политичким чиниоцима у Србији, невладиним организацијама које прате политичка дешавања и чине га представници Иницијалног одбора.

– Тим за финансије

Тим за финансије бави се пројекцијом и анализом трошкова у сарадњи са Иницијалним одбором, проналажењем начина за додатно финасирање и осталим финансијским аспектима до оснивања странке (а вероватно и након оснивања).

Тим чине :

1. Милан Турншек
2. Владан Ћосић

– Тим за људске ресурсе

Најбитнији задатак овог тима је идентификација потребних обука и тренинга чланова, спровођење обука, коордиација тренера и активности и процена учинака спроведеног.

Тим чине:

1. Александар Стевановић
2. Оливера Јовић
3. Ненад Божић
4. Татјана Мацура

Временски оквир : 14.04 – 30.04.

III Формирање посланичког тима

Оформити посланички клуб и преко њега обављати битне разговоре са представницима других странака и битним доносиоцима одлука.

Временски оквир : 14.04 – 21.04

IV Регистрација странке
Постоје два начина:

– први је да прикупимо 10.000 потписа, за шта је потребно оквирно 50.000 евра.

– други је да покушамо да нађемо неку странку коју би преузели . Износ трансакције није познат. 

Наведено је неколико могућих странака :
● Олгица Батић (Мацура задужена да обави разговор)
● Зелена странка  (Мацура задужена да обави разговор)
● Драган Јањић (Стевановић задужен да обави разговор)
● Странке у Војводини ( Светлана Козић задужена да обави разговоре)
Временски оквир : 14.04 – 30.04

V Оснивачка скупштина

Одржавање оснивачке скупштине на којој ће бити изабрано будуће председништво странке и усвојени пратећи документи (Статут, Правилници итд)
Временски оквир : 25.05.

VI ИНТЕРНО

1. Правила наступа у медијима

Међу најчешће постављаним питањима народним и покрајинским посланицима јесу питања наше политике према Косову и НАТОу. Треба направити схорт цасе сценарио за свако потрнцијално шкакљиво питање. Задатак да припреми одговоре ( а и да можда сагледа потенцијална друга питања) добио је Александар Стевановић.

2. Направити списак „ДЕСТРУКТИВАЦА“

Одређени број наших бивши чланови јако је деструктиван и не треба им пружити другу шансу без обзира на оснивање. Треба идентификовати у сваком региону овакве особе.

3. Материјални ресурси

Утврдити које су нам потребе (канцеларије, опрема, маркетинг, наступи у медијима, избори, итд). Након тога утврдити потенцијалне начине финасирања ових активности (да ли ће то бити путем пројеката, донатора, издвајања од стране посланика или одборника…).

Општи закључак је да оне општине и градови који имају своје одборнике новац који евентуално добијају од општине у потпуности троше на своје локалне активности.

4. Утврдити број изашлих одбора и одборника

У овом тренутку потребна је анализа ситуације свих одбора и одборника који су остали или напустили ДЈБ по градовима и општинама, као и расположење (да ли се повлаче потпуно из политике или остају у њој).

Недвосмислено послати поруку да су добродошли представници опзиционих странака и покрета који пролазе кроз транзицију сличну нашој.

5. Остало је да се договоримо око састанака у Новом Саду у суботу (21.04.) и да што пре питамо људе да ли су расположени да се нађемо. Сваки одбор треба да делегира по једног члана који ће бити присутан на оваквим састанцима.

Додала бих да смо разговарали о стручној помоћи која нам је неопходна при дефинисању имена и логооа и да тражимо решење за њу.