ЗАПИСНИК

I састанак ИНИЦИЈАЛНОГ ОДБОРА БГ-ОДБОРА

Београд, 01.06.2018.год.

Локација: Кафић “Монументум” – Адмирала Гепрата 14
Почетак у 18 сати.

ДНЕВНИ РЕД

1, Предлог за поделу послова на проналажењу простора за BG-одбор и Покрет
2. Предлог за активирање пасивизираног чланства
3. Анализа података и израде сајта Покрета
4. Прикључење сајта “Ти се питаш”

ПРИСУТНИ:

Игор Стојановић
Тихомир петровић
Гордана Мирковић
Лидија Константиновић
Ахмад Шами

ОДСУТАН: Небојша Анастасијевић , (најавио одсуство, налази се на мору)

Договорено је да сви чланови БГ-одбора појединачно потраже простор и да га погледају да би се на крају следеће недеље погледали сви који су ушли у ужи избор.

Потребно је да се на ГД који је шерован свим чланова ИО, допуне информације о члановима и потенцијалним члановима. Игор је преузео обавезу да позове све са списка у фајлу где су КАНДИДАТИ и да разговара са њима и прикључењу. То су ново пријављени са сајта.

Анализиран је тренутни изглед сајта. Стављена је примедба да се у секцији видео споро отварају линкови јер иду са сликом . Закључено је да треба на насловној страни у дел АКТУЕЛНО ставити задњи видео а секцију са менија видео поделити на; излагања, питања, рад у одборима, кзм, покрајински посланици и стављати само списак линкова без слика, јер се очекује велики списак видео материјала. За завршавање задатка је одређен ИТ тим.

Татјана Мацура је финансирала израду сајта “Ти се питаш” на основу идеје са ЦитизенЛаб сајта. То је тренутно у поседу Земуна који су пристали да се сајт преда Покрету јер га они не користе. Тихомир Петровић је задужен да разовара са Младеном иуз Земуна и преузме сајт и прикљући га постојећем сајту Покрета Центра.

Састанак завршен у 20 сати.