ЗАПИСНИК

IV Састанак Иницијалног Одбора Покрета
Шабац 06.06.2018. год.