– 06.12.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање у вези коришчења средстава планирана буџетом за 2019. годину
– 06.12.2018. ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА: О проблемима особа са инвалидитетом приликом запошљавања
– 30.11.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Министри побегли од #МамеСуЗакон за време расправе буџету за 2019. годину !!!
– 29.11.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање на Предлог Закона о буџету за 2019. годину
– 28.11.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање на Предлог Закона о буџету за 2019. годину
– 02.11.2018. ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА: Излагање на предлоге закона које се тичу правосуђа, безбедности
– 02.11.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ:Излагање на предлоге закона које се тичу правосуђа, безбедности, слободе
– 30.10.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање о измени Закона о народној иницијативи/a>
– 30.10.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање о измени Закона о финансијској подршци породици са децом/a>
– 18.10.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање на закон против иновација
– 17.10.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање на предлог закона о превозу путника у друмском саобраћају
– 17.10.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање о измени закона о финансијској подршци породици са децом
– 17.10.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање о измени закона о народној иницијативи
– 27.09.2018. ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА: Измене Закона о високом образовању и Закона о ПИО
– 21.09.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање о Закону за враћање пензија
– 19.07.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Реакција Татјане Мацуре на злоупотребу расправе о донирању људских органа
– 18.07.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Матичне ћелије и њихова широка примена у терапијске сврхе
– 21.06.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање о Закону о ангажовању сезонских радника
– 21.06.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Закон о финансијској подршци породици са децом
– 19.06.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање по амандману на Предлог закона о локалној самоуправи
– 13.06.2018. ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА: Промена матичног броја трансродних и трансполних особа
– 13.06.2018. ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА: Положај националних заједница у Србији и ефикасност судова
– 13.06.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Расправа о сету закона које предлаже МДУЛС
– 01.06.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање на предлог Закона о НБС, стечају
– 28.05.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање на Избор Синише Малог за министра финансиј
– 28.05.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање везано за избор министра финансија
– 28.05.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање везано за избор министра финансија
– 18.05.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање на предлог за формирање Комисије за анализу бомбардовања
– 18.05.2018. НЕНАД БОЖИЋ: Излагање на предлог за формирање Комисије за анализу бомбардовања
– 16.05.2018. ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Излагање на Предлог Закона о становима, безбедност на путевима, железници
– 16.05.2018. ТАТЈАНА МАЦУРА: Излагање на Предлог Закона о становима, безбедност на путевима, железници
– 15.05.2018. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ: Излагање на предлоге сета Закона о становима
– 05.05.2018. НЕНАД БОЖИЋ: Излагање о приватизацији војне индустрије