Конгрес чине делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су:

  1. Чланови Главног одбора
  2. Потпредседник покрајинског и градских одбора

Изабране делегате чине представници територијалне организације Странке и других органа и организација Странке у квоти коју одреди Председништво.

Н Н
Потпредседник покрајинског одбора
Н Н
Потпредседник одбора Београд
Н Н
Потпредседник одбора Нови Сад
Н Н
Потпредседник одбора Крагујевац
Н Н
Потпредседник одбора Ниш
Н Н
Изабрани делегат Београд
Н Н
Изабрани делегат Нови Сад
Н Н
Изабрани делегат Крагујевац
Н Н
Изабрани делегат Ниш
Н Н
Изабрани делегат Лесковац
Н Н
Изабрани делегат Ваљево
Н Н
Изабрани делегат Зајечар
Н Н
Изабрани делегат Шабац
Н Н
Изабрани делегат Стара Пазова
Н Н
Изабрани делегат Ириг
Н Н
Изабрани делегат Кикинда
Н Н
Изабрани делегат Суботица