Удружење  “ПОКРЕТ ЦЕНТРА”

АДРЕСА: Карађорђева 34, Крагујевац, Србија

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9499

МБ: 28257589

ПИБ: 110796237

ТЕКУЋИ РАЧУН: 340-0000011020258-54 Ерсте Банка АД – Нови Сад

ДАТУМ РЕГИСТРАЦИЈЕ: 14.05.2018. год.

Решење о регистрацији Покрета Центра (142 downloads)