МАНИФЕСТ ПОБЕДНИКА

Окупили смо се зато што верујемо да се људи рађају слободни и да је слобода сама по себи циљ и најбољи начин да једно друштво буде напредно и богато.

Окупили смо се јер верујемо да су људска права неповредива и да су сви људи рођени у Србији, као и они који су изабрали Србију за своју отаџбину, једнаки пред законом и имају једнаке шансе да у Србији нађу срећу.

Окупили смо се јер верујемо да слободе, људских права и благостања има само ако је Србија заснована на хоризонталној и вертикалној подели власти, владавини права и независном судству. Верујемо да су власничка права и слобода уговарања неповредиви, а тиме и темељ слободе једног друштва.

Окупили смо се јер верујемо да су млади и деца најважнији ресурс сваког друштва и да њихово одрастање треба да буде такво да подстиче иновативност, креативност, слободу мишљења и изражавања. Да живе у сигурном окружењу, усмерени на вршњачку подршку, лишени менталног, физичког, економског, медијског и политичког насиља.

Окупили смо се јер сматрамо да сваки грађанин Србије има право на достојанствену и сигурну старост.

Окупили смо се јер верујемо да је тржишна привреда под владавином права најбољи начин да једно друштво постигне максималну могућу ефикасност.

Окупили смо се јер верујемо у друштво које може да осигура подршку за све грађане који нису у стању да се сами о себи брину или да у потпуности користе све могућности које постоје у Србији, због околности на које нису могли да утичу.

Окупили смо се јер верујемо да је лична одговорност за поступке основ за стварање друштва победника, као и основ за стварање друштвене солидарности.

Окупили смо се да служимо грађанима и полажемо им рачуне, не да владамо њима.

Окупили смо се јер верујемо да смо нашу земљу само позајмили од генерација које ће живети у Србији и да им у наслеђе треба оставити земљу која ће бити чиста, здрава и безбедна за живот и у којој ће важити једнака правила за све.

Окупили смо се јер верујемо у различитост и да само ако се разликујемо и знамо да живимо са разликама можемо имати здраву конкуренцију у свим областима живота, слободу избора и толеранцију.

Окупили смо се јер верујемо да је Србија свет и да само интегрисана у Запад и у најбољим односима са свима који поштују наше вредности може бити земља која се убрзано развија.

Окупили смо се јер поштујемо поуке из наше прошлости, прихватамо изазове садашњости и желимо дати све од себе да будућност буде боља захваљујући нашем окупљању.

Окупили смо се јер смо спремни да прихватимо сваку добру политику, потпуно уважавајући чињеницу да смо друштво која нема луксуз да одбаци иједно добро решење.

Окупили смо се јер верујемо у слободу говора, слободу штампе и изнад свега у демократију и колективно одлучивање у областима које се искључиво тичу колектива.

Окупили смо се јер верујемо да наши пријатељи изнад свега морају бити наши суседи, ма колико ће нам то бити изазов у годинама које следе и задовољство када се истински измиримо.

Окупили смо се да правимо мостове, живимо са разликама, да нашу политику достојанствено представљамо и спремни смо да саслушамо све друге.

Окупили смо се јер верујемо да је знање моћ и једина ствар коју нам нико не може узети.

Окупили смо се да створимо модерну државу која иде у корак са временом у којем живимо.

Окупили смо се јер верујемо у стварање нове вредности и брз раст, што ће довести до краја прерасподеле сиромаштва.

Окупили смо се јер верујемо да је бесплатна здравствена заштита услов достојанственог живота и да мора бити доступна свима без изузетка.

Окупили смо се јер верујемо да друштво треба да створи услове да се појединци развијају и буду оно што желе.

Окупили смо се јер верујемо да наша слобода и независност немају цену, као ни слобода и независнот будућих генерација. Набољи начин да слободу сачувамо јесте реалистична спољна политика која јасно схвата и прихвата геополитичку реалност.

Окупили смо се јер верујемо да предузетништво покреће свет и да можемо покренути, како Србију, тако и свет.

Окупили смо се јер смо оно у шта верујемо, а снагом аргумената желимо да стекнемо поштовање и подршку наших суграђана.

Окупили смо се јер верујемо у пристојност у опхођењу и изнад свега јер верујемо да све што су разлози нашег окупљања прво треба да практикујемо без задршке у сопственој организацији.

Окупили смо се јер верујемо да становници општина, градова, округа или региона најбоље познају своје потребе и приоритете и да што се већи број одлука од значаја доноси на нижим нивоима власти доприноси квалитетнијем животу. Тежимо децентрализацији моћи и финансија.

Србија може постати земља победника и унутар и изван наших граница. Политика је средство којим се долази до циља, а тај циљ је друштво у којем живе грађани који уживају све слободе, људска права и имају могућност да траже срећу под капом небеском.