Далибор Ћалић
Председник ИО
Сава Живанић
Члан ИО
Саша Стаменковић
Члан ИО
Миливој Першић
Члан ИО
Проф. др Драгољуб Јовичић
Члан ИО
Бранкица Бошков
Члан ИО
Љиљана Видечник
Члан ИО
Марица Бурсаћ
Члан ИО
Катица Бенгин
Члан
Зорица Дамјановић
Члан
Владимир Ђурић
Члан