Шире Председништво има највише 40 чланова који могу бити чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су:

  1. Председништво Странке;
  2. Генерални секретар

Изабране чланове Ширег Председништва бира и опозива Главни одбор на предлог Председништва Странке.

Председништво може одлуком да у Шире Председништво кооптира члана Странке, као и да одлуком опозове раније кооптираног члана.

Татјана Мацура
Члан председништва
Александар Стевановић
Члан председништва
Небојша Лековић
Члан председништва
Н Н
Генерални секретар
Оливера Јовић
Изабрани члан
Ненад Божић
Изабрани члан
Владимир Ђурић
Изабрани члан
Др Иван Стијеповић
Изабрани члан
Милош Бошковић
Изабрани члан
Снежана Спајић
Изабрани члан
Владан Ћосић
Изабрани члан
Душан Драгољић
Изабрани члан
Владимир Вуковић
Изабрани члан
Милан Поповић
Изабрани члан