Катица Бенгин
Вођа тима
Ивана ЂорЂевић
Члан
Љиљана Елек
Члан
Снежана Ђекић Спајић
Члан