Гордана Мирковић
Вођа тима
Душан Димитријевић
Члан
Андреја Пејић
Члан