Радомир Мркић
Вођа тима
Проф. др Драгољуб Јовичић
Члан